Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw związanych z władzą rodzicielską, uregulowaniem kontaktów czy ojcostwem i macierzyństwem.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowa sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej prywatne sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne stadia sprawy w sposób dla nich bezbolesny. Naszym celem jest dostosowanie się do oczekiwań Klientów zwłaszcza w zakresie ich aktywnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii prawnej

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną albo przez Skype. Staramy się wówczas zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, na rzecz której będziemy pracować przez najbliższych kilka miesięcy. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W toku prowadzenia danej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na jej ugodowe zakończenie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż większość konfliktów ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą bezstronną, nie znajduje się pod ich wpływem i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia prawa.