Podział majątku, rozwód, separacja – doradztwo prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie zagadnienia, jak sprawy majątkowe i zależności powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami oraz pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze konsultacji i doradztwa, a także występuje w imieniu klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Postępowania separacyjne, rozwodowe – konsultacje prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego, między innymi:
– reprezentowanie klienta w w sprawie o rozwód,
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– doradztwo i pomoc w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– podział majątku dorobkowego małżonków,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw.

Pozew o separację – doradztwo prawne w Krakowie

Dziedziną, wchodzącą w dział postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W ramach tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy:
– przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– reprezentowanie klienta podczas rozprawy,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– przygotowanie i złożenie wniosku o separację,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji.