Na czym polega praca adwokata?

Rolą adwokata jest przygotowywanie opinii prawnych, zapewnianie porad o charakterze prawnym oraz występowanie w imieniu klientów przed sądami i urzędami. Zakres spraw, którymi mogą zajmować się adwokaci jest niezwykle szeroki. Znacznej części z czytelników adwokaci kojarzą się przede wszystkim ze sprawami karnymi. Ale spora część adwokatów zajmuje się też sprawami rodzinnymi oraz administracyjnymi.

Jakiej pomocy o charakterze prawnym udzieli nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj proszą o poradę adwokata w momencie, gdy wymagają pomocy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego bądź karnego. Adwokat może nas między innymi reprezentować w momencie, gdy zdecydujemy się na rozwód. Tak samo szerokie jest spektrum pomocy, którą adwokaci mogą świadczyć przedsiębiorstwom. W tym przypadku mogą wystąpić one o poradę w wyjaśnieniu kwestii , które związane są z prawem finansowym, gospodarczym, ale też cywilnym. W zależności od tego, jakiej pomocy wymaga osoba prawna, adwokat może sporządzić dla firmy ekspertyzę bądź opinię prawną, w 100% profesjonalny projekt umowy czy też przygotować pisma procesowe. Te ostatnie są przygotowywane też dla osób fizycznych.

Co adwokat może zrobić dla firm?

Jak już wiemy, o poradę do tego rodzaju specjalisty zwracają się zarówno osoby prywatne, ale także różnej wielkości spółki oraz firmy. Na ich zlecenie adwokat może sporządzić dokumentację, która będzie odnosiła się do działalności spółki lub firmy. Prawo, w tym także prawo podatkowe, zmieniane jest dość często i tylko adwokat może stale je śledzić, a w konsekwencji właściwie je interpretować. W każdej sprawie, czy to karnej, czy skarbowej, możemy być reprezentowani przez specjalistę tego rodzaju. Adwokat może wystąpić w naszym imieniu zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.