Kancelaria TMH – porady prawne w Rzeszowie

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Gwarantuje pełną obsługę prawną firm, nie wyłączając start-upów, udziela porad w zakresie inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę osób prywatnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, reprezentuje Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, a także ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, w szczególności z tytułu polis inwestycyjnych.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.