Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.