Gubisz się w systemie podatkowym? Zwróć się kancelarii doradztwa podatkowego

Prawo podatkowe, który obowiązuje naszym kraju ciężko uznać za przejrzysty i prosty. Osoby prywatne, ale także i szereg przedsiębiorstw ma problemy z odpowiednią interpretacją ordynacji podatkowych. Zrozumienie tych przepisów bez wsparcia specjalisty może nam się nie powieść, co więcej, może przyczynić się do najróżniejszych komplikacji. Z pewnością wsparcie doradcy podatkowego pozwoli w ich uniknięciu.

Jakiego typu sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Radcy podatkowi, którzy bardzo dobrze znają się zarówno na przepisach dotyczących podatków, a jednocześnie na finansach, świadczą usługi dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. Każda osoba zarówno prawna, jak i prywatna, może zgłosić się do kancelarii doradztwa podatkowego o wydanie opinii bądź poradę, która dotyczyć będzie ciążących na niej powinności, które związane są z uiszczaniem podatków. Pamiętać trzeba, że podatki zobowiązani są uiszczać wszyscy. Co roku osoby prywatne muszą przedłożyć w US wypełniony PIT, który jest potwierdzeniem osiągniętych przez nie zeszłorocznych dochodów. Z kolei na osobach prawnych ciąży obowiązek opłacania podatku CIT. Kolejnym podatkiem, który ustanowiono w Polsce jest podatek od towarów oraz usług, który nazywamy w skrócie podatkiem VAT.

Czego może podjąć się kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko wyjaśni podatnikom zawiłości przepisów ordynacji podatkowej. Na zlecenie klientów może również sporządzić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego ma prawo do reprezentowania swoich klientów przed organami podatkowymi i organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej, jeśli w stosunku do klientów wszczęto czynności przed tymi instytucjami. Kancelarii doradztwa podatkowego przysługuje mu prawo do składania odwołań od decyzji, które zostały wydane. Na życzenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądem administracyjnym czy prowadzić księgi podatkowe.