Ekstradycja

Do odwiedzenia witryny www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy szukają aktualnych wiadomości na tematy takie jak: ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami wspólnotowymi Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Ważną informację stanowi fakt, że w tej chwili nie obowiązuje już zasada tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, skutkuje bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądowa, którą wydaje Państwo członkowskie. Głównym celem ENA jest pozbawienie wolności osoby poszukiwanej i przekazanie jej do państwa pochodzenia. Należy również mieć na uwadze, że kraj należący do UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania np. gdy niski wiek osoby, która została objęta nakazem aresztowania uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności w tym państwie.