Deportacje

Jeśli szukają Państwo wiadomości z zakresu ekstradycji, to zapraszamy na naszą witrynę www, gdzie znajdują się informacje na temat deportacji, ekstradycji oraz ich przebiegu. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez Unie Europejską 01/01/2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż nie obowiązuje już zasada podwójnej odpowiedzialności. Przez to osoba, która popełniła jedną z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju, z którego pochodzi, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany występek jest karany w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie poddana deportacji. Zależą od danego przypadku i etapu na jakim znajduje się postępowanie . Inne środki zostaną wykorzystane , gdy sprawę będzie prowadził prokurator, a inne w przypadku postępowania rozpoznawczego przez sąd. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej witrynie www.ekstradycja.eu.