Deportacja informacje

Jeśli poszukują Państwo wiadomości z zakresu ekstradycji, to zapraszamy na naszą stronę www, gdzie zamieszczone są rzetelne informacje na temat ekstradycji, deportacji oraz ich przebiegu. Nowe przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków UE 01/01/2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż zasada podwójnej odpowiedzialności została wycofana. Przez to osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dane nadużycie jest karane w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie deportowana. Zależą one od konkretnego przypadku , oraz etapu na jakim znajduje się postępowanie karne. Podjęte zostaną inne środki prawne jeśli sprawa będzie prowadzona przez prokuraturę, a inne w przypadku rozpoznania przez sąd. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie www.ekstradycja.eu.