Alimenty i porady prawne w ich zakresie

Alimenty są regularnymi świadczeniami pieniężnym przekazywanymi przez jedną osobę drugiej. Wynikają one najczęściej z specyficznego powiązania pomiędzy tymi ludźmi, np. małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Wysokość alimentów jest uzależniona od potrzeb upoważnionego (strony, która będzie je otrzymywała), a także od możliwości finansowych płacącego. W zależności od sytuacji, mogą być one przyznane na różny okres.

Dla kogo są alimenty?

W kodeksie prawa polskiego dokładnie określone jest, osoby, które mogą starać się o otrzymanie alimentów. Są to np.: dzieci, od swoich rodziców, matka dziecka pozamałżeńskiego od jego ojca, rozwiedziony małżonek, o ile nie jest on uznany za jedyną przyczynę rozwodu, pasierb od swojego ojczyma, lub macochy. Najczęściej koniecznym warunkiem do uzyskania alimentów jest życie w ubóstwie. W sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy alimenty przysługują właśnie nam albo czy jesteśmy zobligowani do ich udzielania, warto pomyśleć o skorzystaniu z porad prawnych.

Najlepsze porady prawne w kwestii alimentów

Najskuteczniejsze porady prawne są do otrzymania między innymi w internecie , czy też przez telefon. Są one niedrogie, ogólnie dostępne i nie wymagają wychodzenia z domu. Przed decyzją o wyborze prawnika odpowiedniego do naszych potrzeb możemy zazwyczaj przeanalizować opinie innych na jego temat. Przebywając w jednym miejscu posiadamy dostęp do ogromnej kartoteki prawników, jaką jest Internet. Skorzystanie z tego wyjścia niezawodnie zlikwiduje wszystkie nasze wątpliwości w zakresie alimentów.

Nasza lokalizacja:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]