Szkolenia PPOŻ – dlaczego są ważne?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ to obowiązek pracodawcy. Powinniśmy zorganizować je oczywiście nie tylko z uwagi na prawo – w przypadku zaprószenia ognia nasi pracownicy będą potrafić szybko ewakuować się z firmy. Z tego powodu nie należy szukać na nim oszczędności i wybrać tylko tych organizatorów, którzy zapewnią nam, że pracownicy rzeczywiście uzyskają wymagane wiadomości. Na czym więc opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym powinniśmy pamiętać przy poszukiwaniu osoby je prowadzącej? W jakich odstępach czasowych powinny być przeprowadzane?

Kwalifikacje potrzebne do prowadzenia szkoleń PPOŻ

Organizację szkolenia PPOŻ należy zlecić sprawdzonej firmie. Instruktorzy, którzy przekażą załodze, co zrobić w przypadku zaprószenia ognia powinny mieć ważne uprawnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożarnictwa albo ukończyć kurs wykładowców ochrony PPOŻ. Zależnie od poziomu kursu, powinni posiadać wykształcenie maturalne lub magisterskie. Dokładne informacje zawarto w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia PPOŻ – im więcej tym lepiej

Przepisy precyzują, iż szkolenia PPOŻ dla pracowników administracyjnych powinny odbywać się przynajmniej co sześć lat. Dla pracowników fizycznych ten czas to 2 lata, zaś przy zadaniach najbardziej niebezpiecznych – 365 dni. Pamiętajmy przy tym, że mają one zapewnić bezpieczeństwo pracowników – powinniśmy zatem przeprowadzać je w mniejszych odstępach. Nie jest ważne, czy są to duże, czy niewielkie firmy – wszędzie mogą okazać się naprawdę przydatne.