Rejestrator czasu pracy i wszystko masz pod kontrolą!

Rejestartor czasu pracy – jak to działa?

Niezbędnym elementem systemów ewidencji godzin pracy jest rejestrator czasu pracy. Przyrząd ten umożliwia zapis w pamięci systemu informacji na temat godzin spędzonych w pracy przez każdego pracownika, a także czas pobytu osób niezwiązanych z firmą. Zegar czasu pracy jest zintegrowany z urządzeniami takimi jak czytniki i z oprogramowaniem. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom, rejestracja czasu pracy jest nieskomplikowana i bardziej niezawodna.

Rejestrator czasu pracy – to się naprawdę przydaje

Niezaprzeczalną korzyścią płynącą z zainstalowania rejestratora czasu pracy jest podniesienie efektywności pracowników. RCP to rozwiązanie szczególnie przydatne w firmach zatrudniających wiele osób, przez co bezpośrednia kontrola pojedynczego pracownika jest niemożliwa. Ponadto rzetelna rejestracja czasu pracy pomaga w uniknięciu pomyłek i stanowi nie dający się podważyć dowód na przepracowane godziny. Systemy RCP mogą być zintegrowane z systemami kontroli dostępu, które przy użyciu danych biometrycznych (takich jak linie papilarne) lub haseł dostępu uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym, przez co podnoszą bezpieczeństwo.