Oświetlenie awaryjne – obowiązkowe wyposażenie

Podczas katastrofy zwykle awarii ulega linia energetyczna – a właśnie zwłaszcza wtedy będzie niezbędna. Bez oświetlenia awaryjnego wyprowadzenie ludzi z obiektu może zatem sprawić duże trudności, a zwłaszcza jeśli drogi ewakuacyjne prowadzą klatkami pozbawionymi okien. Dlatego bardzo istotne jest to, by wszystkie budynki publicznie dostępne posiadały oświetlenie awaryjne. Jest to poza tym wymagane przez odpowiednie przepisy, zaś jego nieobecność może spowodować trudności z odbiorem budynku. W jakich miejscach konkretnie powinno być zamontowane oświetlenie awaryjne? Jakie produkty zaliczane są w jego ogół?

Oświetlenie awaryjne – rodzaje

Najważniejszą częścią oświetlenia awaryjnego są, jak nietrudno wydedukować, lampy. Nie zapominajmy przy tym, iż powinny one być przystosowane do wnętrza, w którym zostały zamontowane – oświetlenie awaryjne dla korytarzy ewakuacyjnych jest trochę odmienne niż te montowane w ogólnodostępnych wnętrzach. Przepisy wymagają również wykorzystania odpowiednich, świecących piktogramów, informujących o kierunku opuszczenia obiektu. Zarówno pierwsze, jak i drugie powinny posiadać zasilanie niezależne od sieci elektrycznej.

Zakładanie oświetlenia awaryjnego

Ustawa nie wymusza, aby oświetlenie awaryjne zostało założone w prywatnych mieszkaniach. Jego użycie będzie natomiast niezbędne w różnego typu budynkach użyteczności publicznych. Musi działać na przykład w firmach, teatrach lub obiektach służby zdrowia. Prawo ponadto wymusza, by oświetlenie awaryjne spełniało obowiązujące standardy.