Oświetlenia bezpieczeństwa

Coraz więcej budynków oraz pomieszczeń jest wyposażonych w tzw. oświetlenie bezpieczeństwa. Najczęściej występują w formie podświetlanych, zielonych lub czerwonych prostokątów z odpowiednim symbolem. Widnieje na nich napis “Wyjście ewakuacyjne” lub rysunek poruszającego się człowieka oraz strzałki w stronę drzwi. To właśnie nazywane jest przez fachowców oświetleniem bezpieczeństwa.

W jakim celu montuje się oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa powstało po to, by ochronić znajdujące się w pomieszczeniu osoby. Zdarza się, że w przypadku nagłej awarii prądu, czy zagrożenia pożarowego ludzie zachowują się intuicyjnie. Taka sytuacja wywołuje popłoch, co z kolei może spowodować ogólne zamieszanie. Ucierpieć mogą nie tylko ludzie, ale też sprzęt i przyroda. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Nieocenioną pomocą okazuje się wtedy oświetlenie bezpieczeństwa.

Oświetlenie bezpieczeństwa – działanie i rodzaje

Oświetlenie bezpieczeństwa wykorzystuje się głównie w budynkach publicznych oraz dużych zakładach przemysłowych. Poszczególne ustawy i uchwały opisują, jakie wymogi musi spełniać oświetlenie i, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być obligatoryjnie umieszczone. Są to między innymi: hale widowiskowe, stadiony, a także szpitale. Szczególnie istotne jest oświetlenie tzw.open space, drogi ewakuacyjnej oraz stref podwyższonego ryzyka.