Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego

Nasza firma powstała w 2002 r., w ciągu kilku lat staliśmy się jednym z czołowych producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz urządzeń do zastosowań w technice oświetleniowej. Bardzo dużą uwagę skupiamy na rozwój i nowoczesność, dlatego oferujemy naszym konsumentom najbardziej innowacyjne produkty, które od kilku lat wyznaczają standardy w technikach oświetleniowych. Znaczącym wkładem do technik oświetlenia było stworzenie przez specjalistów naszej firmy w 2005 roku innowacyjnego systemu monitoringu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego DATA-S, stanowiącego zastępstwo dla systemu baterii centralnej. Gwarantuje on większą kontrolę systemów rozproszonych, prostszą obsługę oraz większe bezpieczeństwo w przypadku pożaru. Wykorzystanie najnowszej technologii XXI wieku sprawia, iż następne wyroby z serii DATA-S wzbudzają zainteresowanie ze strony naszych partnerów. Firma TM Technologie nie ogranicza się tylko do terytorium Polski, nasze produkty są również wysyłane do krajów na całej kuli ziemskiej.