Moduły awaryjne – dlaczego tak ważne?

W razie pożaru czy innych awarii w obiekcie sieć energetyczna na pewno będzie zepsuta. Tymczasem właśnie ona jest wówczas szczególnie niezbędna – bez niej zapewnienie bezpieczeństwa korytarzy do ewakuacji będzie wszak niewykonalne. Prąd niezbędny będzie również do podświetlenia znaków informacyjnych czy systemu nagłośnieniowego, a te narzędzia znacznie ułatwiają ewakuację. Czy istnieją zatem technologie, które umożliwią korzystanie z nich nawet wtedy, gdy prąd nie będzie działać? Oczywiście tak – przydatne będą wtedy moduły awaryjne.

Działanie modułów awaryjnych

Jak już napisaliśmy, moduły awaryjne pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych nawet wtedy, jeśli sieć elektryczna ulegnie awarii. Jest to możliwe dzięki wbudowanym bateriom, które w zwykłych warunkach pobierają prąd i go magazynują. W przypadku przerwania dostaw prądu, moduły awaryjne wykorzystują energię zgromadzoną w bateriach, dzięki czemu świetlówki działają także, kiedy sieć nie działa.

Moduły awaryjne a prawo

Użycie modułów awaryjnych jest wymagane przepisami ppoż. Ze względu na fakt, że w czasie opuszczania budynku pełnią bardzo istotną funkcję, powinny wykazywać parametry określone w przepisach. Znalezienie odpowiednich produktów nie sprawi na szczęście najmniejszych trudności, gdyż normy spełniają prawie wszystkie dostępne produkty. Istotne jest również to, by rozmieścić je wszędzie, gdzie jest to potrzebne – oczywiście w myśl obowiązujących norm.