Masz sklep internetowy? Zapisz się na szkolenie RODO w e-commerce

Rok 2018 przeszedł do historii między innymi przez wprowadzenie w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ten dokument unijny dotyczący ochrony danych osobowych przyczynił się do znacznego zamieszania w różnych sektorach. Jej następstwa odczuły zarówno firmy z sektora prywatnego, jak i instytucje publiczne (gabinety medyczne, żłobki czy urzędy). W pierwszym przypadku mowa tu w szczególności o sklepach internetowych i podmiotach świadczących dla nich różne usługi. By uniknąć zagrożeń związanych z niewłaściwym administrowaniem danymi, ich pracownicy winni uczestniczyć w szkoleniu RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – czy warto?

Szkolenia RODO to najlepszy sposób na to, aby mieć pewność, iż dane osobowe kupujących w Twoim sklepie będą prawidłowo chronione, a Ty nie ryzykujesz otrzymania grzywien wymienionych w unijnym dokumencie. Dogłębne szkolenie z RODO w e-commerce umożliwi nam dostrojenie pracy sklepu internetowego do obecnych reguł. W trakcie kursu administratorzy danych osobowych, czyli ADO, dowiedzą się także jak radzić sobie z najczęstszymi komplikacjami, które napotkają w swojej pracy.

Jak przebiega szkolenie RODO w sklepach internetowych?

Szkolenia RODO są niedługie – na ogół wyczerpujące informacje można przekazać w czasie jednego dnia. Ich uczestnicy nie muszą mieć znacznego doświadczenia – podstawowa wiedza z obszaru ochrony danych osobowych wystarczy. Szkolenie jest podzielone na kilka bloków, w ramach których odbywają się pokazy multimedialne, wykłady ekspertów i omówienia case studies. W czasie szkoleń RODO w e-commerce jest też chwila na dysputy, podczas których szkoleniowcy mogą odpowiedzieć na pytania uczestników, rozstrzygnąć ich wątpliwości i tym samym pomóc im uporządkować nabyte wiadomości im uporządkować nabyte wiadomości.