Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest znacznie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi wykazać, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla kadry kierowniczej

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie kursu uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), procesor danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.